EMAG

INS: Castigul salarial mediu net lunar a fost 3.217 lei, in 2020, ȋn crestere cu 7,7% fata de 2019. Numarul mediu al salariatilor in anul 2020 a scazut la 5,031 milioane persoane / Ȋn regiunea Bucuresti-Ilfov s-au concentrat 22,3% din salariatii din economie

publicat 2021-09-24 11:01:14 (Money.ro)

"Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale ȋn anul 2020 a fost 5.213 lei, cu 7,4% mai mare fata de anul precedent, iar castigul salarial mediu net lunar a fost 3.217 lei, ȋn crestere cu 7,7% (+231 lei) comparativ cu anul precedent. Lunar, angajatorii au cheltuit in medie 5.409 lei/salariat, cu 6,2% mai mare comparativ cu anul precedent. Numarul mediu al salariatilor in anul 2020 a fost 5.031.800 persoane, in scadere cu 132.700 persoane fata de anul precedent. Efectivul salariatilor la 31 decembrie 2020 a fost 5.411.100 persoane, mai mic cu 70.000 persoane comparativ cu sfarsitul anului precedent", arata datele INS. Cele mai mari castiguri salariale medii nete lunare realizate ȋn anul 2020, superioare mediei pe economie, s-au inregistrat in urmatoarele activitati economice: informatii si comunicatii (+92,4%), intermedieri financiare si asigurari (+65,2%), administratie publica (+62%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+50,2%), industria extractiva (+41,5%), activitati profesionale, stiintifice si tehnice (+28,8%), sanatate si asistenta sociala (+24,4%), respectiv invatamant (+11,1%). Castigurile salariale medii nete lunare care s-au situat la cea mai mare distanta sub media pe economie au fost in urmatoarele activitati economice: hoteluri si restaurante (-45,2%), alte activitati de servicii (-37,1%), agricultura, silvicultura si pescuit (-25%), activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (-23,6%), tranzactii imobiliare (-21,5%), comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor (-18,9%), distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (-17,7%), activitati de spectacole, culturale si recreative (-15,4%), industria prelucratoare (-14,3%), transport si depozitare (-9,6%), respectiv constructii (-4,7%). Pentru anul 2020, indicele castigului salarial real (exprimat ca raport intre indicele castigului salarial nominal net si indicele preturilor de consum al populatiei) a fost 225% fata de anul 1990, mai mare cu 10,7 puncte procentuale fata de anul precedent, respectiv cu 94,7 puncte procentuale fata de anul 2008. Salariatii femei au castigat in medie, ȋn expresie bruta, cu 1,2% mai putin decat salariatii barbati, realizand un castig salarial mediu brut lunar de 5.179 lei (fata de 5.244 lei al salariatilor barbati). In expresie neta, salariatii femei au castigat cu 4,2%, respectiv cu 139 lei lunar mai putin decat salariatii barbati (3.144 lei castigul salarial mediu net al salariatilor femei fata de 3.283 lei al salariatilor barbati). Salariatilor barbati le-au revenit castiguri salariale medii nete lunare superioare salariatilor femei in majoritatea activitatilor economice, cele mai mari diferente (peste 17%) regasindu-se in intermedieri financiare si asigurari (37,9%), informatii si comunicatii (25,9%), alte activitati de servicii (25,6%), industria prelucratoare (25,2%) si comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor (17,2%). In profil teritorial, pe judete, castigul salarial mediu net lunar in anul 2020 s-a situat sub media pe economie in 37 dintre judete. Cele mai scazute castiguri salariale medii nete lunare s-au inregistrat in judetele Harghita (2.483 lei, cu 22,8% mai putin decat media pe economie), Bistrita-Nasaud (2.538 lei, cu 21,1% mai putin decat media pe economie), Teleorman (2.539 lei, cu 21,1% mai putin decat media pe economie), Vrancea (2.561 lei, cu 20,4% mai putin decat media pe economie), respectiv Covasna (2.579 lei, cu 19,8% mai putin decat media pe economie). La polul opus, cu cele mai mari valori ale castigurilor salariale medii nete lunare s-au situat Municipiul Bucuresti (4.408 lei, cu 37% peste media pe economie), respectiv judetele Cluj (3.744 lei, cu 16,4% peste media pe economie), Timis (3.536 lei, cu 9,9% peste media pe economie), Ilfov (3.348 lei, cu 4,1% peste media pe economie) si Iasi (3.327 lei, cu 3,4% peste media pe economie). Costul mediu lunar al fortei de munca in anul 2020 a fost 5.409 lei/salariat, cu 6,2% mai mare comparativ cu anul precedent. Costul mediu lunar a crescut ȋn majoritatea activitatilor economice comparativ cu anul precedent, iar cele mai importante cresteri s-au regasit in productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+10,2%), informatii si comunicatii (+9,9%), distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (+8,5%), comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor (+8,3%), sanatate si asistenta sociala (+8%), respectiv activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (+7,1%). Scaderile costului mediu lunar fata de anul precedent au fost determinate, ȋn principal, de transferurile acordate de la bugetul statului catre angajator, ȋn vederea sprijinirii unitatilor economico-sociale in contextul situatiei cauzate de pandemia COVID-19 si a starii de urgenta/alerta, respectiv de transferurile de la bugetul statului catre angajator pentru stimularea ocuparii fortei de munca prin (re)incadrarea in munca a anumitor categorii de persoane (de exemplu: absolventi, someri). Activitatile economice ȋn care s-au inregistrat scaderi ale costului mediu lunar fata de anul precedent au fost hoteluri si restaurante (-10,2%), activitati de spectacole, culturale si recreative (-1,8%), respectiv tranzactii imobiliare (-1,4%). Spre deosebire de anii precedenti, ȋn anul 2020, ȋn principal ca urmare a situatiei cauzate de pandemia COVID-19 si a starii de urgenta/alerta, ponderea transferurilor de la bugetul de stat ȋn totalul cheltuielilor cu forta de munca (cheltuieli directe si cheltuieli indirecte) a fost 1,3%, dar cu variatii importante pe activitati economice. Astfel, cele mai ridicate ponderi ale transferurilor de la bugetul de stat ȋn totalul cheltuielilor cu forta de munca s-au regasit ȋn activitatile de hoteluri si restaurante (12,4%), urmate de activitatile de spectacole, culturale si recreative (6,9%), alte activitati de servicii (3,2%), industria prelucratoare (2,5%), tranzactiile imobiliare (1,7%) si comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor (1,5%). Comparativ cu media pe economie, costul mediu lunar a fost semnificativ mai ridicat in activitatile economice de informatii si comunicatii (+89,3%), intermedieri financiare si asigurari (+72,5%), industria extractiva (+63,3%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+53,3%), sanatate si asistenta sociala (+44,2%), administratie publica (+37,4%), respectiv activitati profesionale, stiintifice si tehnice (+26,5%). Cele mai relevante valori ale costului mediu lunar situate sub media pe economie s-au inregistrat in activitatile economice din hoteluri si restaurante (-51,2%), alte activitati de servicii (-37,6%), agricultura, silvicultura si pescuit (-24,1%), activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (-22,3%), constructii (-21,7%), respectiv tranzactii imobiliare (-20,4%). Numarul mediu al salariatilor In anul 2020, numarul mediu al salariatilor a fost 5.031,8 mii persoane, in scadere fata de anul precedent cu 132.700 persoane. Aceasta scadere a fost determinata, ȋn principal, de situatia economica creata ȋn contextul pandemiei COVID-19 si a instituirii starii de urgenta/alerta pe intreg teritoriul Romaniei. Astfel, pe parcursul anului 2020 un numar semnificativ de unitati economico-sociale si-au suspendat temporar sau chiar si-au incetat activitatea economica desfasurata. Numarul mediu al salariatilor barbati a predominat ca si in anii precedenti, reprezentand 52,5% din totalul salariatilor (respectiv 2.644,1 mii persoane). Comparativ cu anul anterior, numarul mediu al salariatilor barbati a scazut cu 60,2 mii persoane, iar cel al salariatilor femei cu 72.500 persoane. Repartizarea salariatilor pe sectoare economice arata ca majoritatea se regaseau in sectorul tertiar (63,3%) (al serviciilor comerciale cu 42,9% si al serviciilor sociale cu 20,4%). In sectorul secundar (industrie si constructii) lucrau 3 4 , 3 % dintre salari ati, iar in cel primar  (agricultura, silvicultura si piscicultura) numai 2,4%. Activitatile din constructii si industrie extractiva au fost desfasurate cu preponderenta de salariatii barbati si au reprezen tat 87,4%, respectiv 84,8% din totalul salariatilor acestor activitati economice . Activitatile cu un grad de atractivitate mai pronuntat pentru salariatii femei au fost cele de sanatate si asistenta sociala (79,5% din numarul total al salariatilor acestor activitati), invatamant (73,2%), intermedieri finan ciare si asigurari (70,4%), respectiv hoteluri si restaurante (60,5%). Comparativ cu anul precedent , scaderi semnificative ale numarului mediu al salariatilor s - au inreg istrat in industria prelucratoare ( - 76.800 persoane), hoteluri si restaurante ( - 17.400 persoane), comert cu ridicata si cu amanuntul ; repararea autovehiculelor si motocicletelor ( - 16.100 persoane), transport si depozitare ( - 13.800 persoane), activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport ( - 7.100 persoane), activitati profesionale, stiintifice si tehnice ( - 4,7 mii persoane), activitati de spectacole, culturale si recreative ( - 4,5 mii persoane), respectiv in alte activitati de servicii ( - 3,6 mii persoane). La polul opus, cu cresteri ale numarulu i mediu al salariatilor s - au situat activitatile economice de constructii (+11,5 mii persoane), sanatate si asistenta sociala (+8,8 mii persoane), respectiv informatii si comunicatii (+6,1 mii persoane). Efectivu l salariatilor la sfarsitul anului 20 20 a fost 5.411.100 persoane . Comparativ cu sfarsitul anului precedent , efectivul salariatilor a  inregistrat o scadere cu 70,0 mii persoane , ȋn contextul situatiei create de pandemia COVID - 19 si a reducerii ori ȋncetar ii activitatii unui  numar semnificativ de unitati economico - sociale. In profil regional , efectivul salariatilor a inregistrat scaderi fata de sfarsitul anului precedent in toate regiunil e de dezvoltare , c ele mai semnificative fiind ȋn regiunile Centru ( - 13,3 mii persoane), Bucuresti - Ilfov ( - 12,7 mii persoane), respectiv Vest ( - 10,5 mii persoane) . Ce a mai mic a scader e a efectivului salariatilor comparativ cu sfarsitul anul ui precedent a fost ȋn regiun ea Sud - Vest Oltenia ( - 2,3 mii persoane). Ȋn regiunea Bucuresti - Ilfov s - au concentrat 22,3% din salariatii din economie, urmata de regiunile Nord - V est (13,8%), respectiv Centru (12,7%). Regiunile de dezvoltare in care activitatile din sectorul primar au depasit ponderea mediei pe tara (2,4% pe tot al economie) sunt  Sud - Muntenia (4,0%), Sud - Est (3,6%), Nord - Est (3,1%), Sud - Vest Oltenia si Vest (2,8% ȋn fiecare ȋn parte). Regiunile de dezvoltare ȋn care s - a concentrat o proportie a salariatilor din sectorul industriei si constructiilo r mai mare sau egala cu media pe tara (33,9%) sunt Centru (41,3%), Vest (40,6%), Nord - Vest (38,5%), Sud - Muntenia (38,4%), Sud - Vest Oltenia (36,6%), respectiv Sud - Est (33,9%). Cea mai mare pondere a salariatilor din serviciile comerciale s - a regas it in regiunea Bucuresti - Ilfov (61,9% fata de 43,8% media pe tara), iar in sectorul serviciilor sociale cea mai mare pondere s - a inregistrat in regiunea Nord - Est (26,5% fata de 19,9% media pe tara). La sfarsitul anului 20 20 efectivul salariatilor din societatil e cu capital privat a fost majoritar (75,7%) si a inregistrat o scadere cu 1,8% comparativ cu anul precedent. Distributia salariatilor dupa forma juridica a intreprinderilor arata ca cei angajati in societatile comerciale au reprezentat 79,5% din efectivul salariatilor, in scadere cu 1,7% fata de anul precedent.

Alte stiri de la Money.ro:

Comisia Europeana aproba schema de ajutor romaneasca destinata companiilor aeriene care vor avea zboruri internationale regulate pe Aeroportul International Maramures
Masinile electrice vor avea numere de inmatriculare verzi pe baza carora se vor acorda facilitati, anunta ministrul Mediului
Presedintele Klaus Iohannis a solicitat discutarea la nivelul Consiliului European, cat mai curand posibil, a temei privind cresterea preturilor la energie
Consilierul guvernatorului BNR: Inflatia ar putea depasi prognoza de 5,6% pana la finalul anului. Nici prognoza de 3-4% pentru 2022 nu mai este certa
BNR: Investitiile straine directe au depasit 3 miliarde de euro in 2020
Adrian Vasilescu (BNR): Masurile vizand eliminarea exceptiilor de la plata contributiilor pentru anumite categorii de angajati trebuie luate cu "mare chibzuinta" / Care sunt argumentele
STUDIU: Companiile care au un ADN de sustenabilitate puternic genereaza cu 21% mai mult profit si au un impact pozitiv de durata asupra societatii si a mediului
Bucuresti, acum: O strada e plina de stalpi! Pe ea!
Guvernul Citu CALCA pedala inainte de motiune: cresterea salariului minim si compensarea facturilor vor fi VOTATE luni
Valcea poate ajunge in top 3 destinatii turistice romanesti
Melciu (PNL): Demaram marile lucrari de infrastructura in zona metropolitana Bucuresti - Ilfov! Proiectul Orbital Bucuresti – zece drumuri radiale insumand aproape 100 de km vor conecta autostrada A0 - Inel Bucuresti la Capitala si la aria metropolitana
Fondul de private equity Morphosis Capital Fund I achizitioneaza, impreuna cu investitorii, 51% din EMI, companie din domeniul sistemelor industriale de acces, valoarea tranzactiei ridicandu-se la 15 milioane de euro
Alina Gorghiu a pozat in trecut langa Iordache si Ponta. Azi, face ironii: "USR+AUR=PSD"
Un oleoduct nou si controversat al grupului Enbridge, “Line 3”, intre Canada si SUA, urmeaza sa fie dat in folosinta vineri; Greenpeace denunta in fianlizarea acestui oleoduct "un esec major" al administratiei Biden
Virgin Galactic poate relua zborurile spatiale cu avionul Unity

Cumparaturi online - Emag.ro
© Copyright 2000-2021 iStorm. Toate drepturile rezervate.