EMAG

Planul grandios al liberalilor: 100 miliarde de euro

publicat 2020-07-01 12:01:54 (Money.ro)

Planul grandios al liberalilor: 100 miliarde de euro   Planul national de investitii si relansare economica propus de guvernul liberal, cu girul presedintelui Klaus Iohannis, vizeaza  arunctarea pe piata a unei sume de peste 100 miliarde de euro in urmatorii ani pentru constructia a 3.400 de kilometri de autostrada si drumuri exprex, spitale regionale, judetene si orasenesti, peste o mie de unitati medicale in mediul rural, sute de gradinite, scoli, campusuri si camine universitare. Cea mai mare parte a acestor sume de bani, adica 80%, vor merge in investitii in infrastructura de transport, satatate, educatie si energie. Totodata, acest plan cu tente megalomanice prevede masuri de sprijin pentru domeniile afectate de criza coronavirusului, de la granturi pentru IMM-uri, digitalizare, sustinerea angajatilor si ocuparea fortei de munca. Sumele in cauza ar trebui sa vina din fonduri europene (Comisia Europeana a promis Romaniei 33 miliarde de euro) si din alocari bugetare in perioada 2021-2027.     Masuri fiscale     Principalele masuri fiscale si programe economice de sprijin adoptate de Guvern pentru a limita efectele negative provocate de criza determinata de pandemia Covid-19: credite cu garantii de stat si dobanda subventionata pentru investitii si capital de lucru cu un plafon de 15 mld. lei prin programul IMM Invest (cca. 40.000 de beneficiari); amanarea la plata a ratelor bancare pentru o perioada de 9 luni pentru persoanele fizice si juridice afectate de criza Covid-19 (cca. 300.000 beneficiari); Bonificatii pentru plata impozitelor pentru companii si persoane fizice, suspendarea obligatiilor fiscale si bugetare pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta, reesalonarea datoriilor bugetare dupa 31 decembrie 2020, scutirea de unele impozite specifice pentru industriile afectate, suspendarea popririlor si executarilor silite, rambursarea TVA cu control ulterior, plata concediilor medicale restante etc. (Impactul este de 15 miliarde de lei); amanarea la plata a ratelor bancare, chiriilor si utilitatilor pentru companiile afectate de criza Covid-19 in baza certificatului pentru situatii de urgenta (cca. 30.000 de beneficiari).   Locuri de munca   Se plateste somajul tehnic de pana la 75% din salariu mediu brut pe luna de la bugetul de stat pentru angajatii companiilor afectate de criza si pentru alti profesionisti cu activitatea intrerupta temporar (1,3 milioane beneficiari/ Impact: 4 miliarde lei). Numarul total de suspendari ale contractelor de munca ca efect al pandemiei de SARS CoV-2 a fost de 1.495.111 in perioada 16.03.2020 - 01.06.2020. La data 15.03.2020, numarul total al contractelor de munca active era de 6.547.962, iar la data 01.06.2020 numarul contractelor de munca active era de 6.439.494.  Incepand cu 1 iunie, pentru reluarea activitatii angajatilor care au fost in somaj tehnic pentru cel putin 15 zile, Guvernul sustine 41,5% din salariul brut pentru o perioada de 3 luni (cca. 750.000 beneficiari/ Impact - 3,35 miliarde de lei).   Sprijin pentru firme   Se acorda granturi de sprijin pentru microintreprinderi: Valoare grant: 2000 euro/SRL fara salariati, din toate domeniile. Numarul de beneficiari este de 50.000; Bugetul este de 100 milioane de euro. Se finanteaza chiriile pentru perioada in care desfasuararea activitatii comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectata pe perioada starii de urgenta sau de alerta: valoarea chiriei/beneficiar/luna, pentru o perioada de 3 luni. Bugetul este de 160 milioane de lei. Se asigura capital de lucru pentru repornirea activitatilor economice pentru IMM-uri: Valoarea grantului  este de maxim 125.000 euro. Domeniile vizate sunt: HoReCa, turism, transporturi, evenimente.  Bugetul este de 350 milioane de euro. De asemenea, se acorda granturi pentru investitii si pentru reconversia economica a IMM-urilor: valoare este de 50.000 - 200.000 euro, iar domeniile vizate sunt industria sanitara, farmaceutica, alimentara, auto, IT, energie, constructii, transport, turism, confectii. Bugetetul este de 550 milioane de euro.     Cresterea competitivitatii IMM-urilor   Se acorda granturi pentru investitii pentru microintreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezerva din Programul Operational Regional - Axa 2.1. Valoarea maxima este de 200.000 de euro, iar bugetul alocat este de 117 milioane de euro. Se acorda granturi pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor prin alocarea suplimentara de fonduri prin Programul Operational Regional - Axa 2.2. Valoarea maxima este de un milioan de euro, iar bugetul este de 450 milioane de euro. Totodata, se vor acorda granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finantarea investitiilor mari in cresterea productivitatii prin Programul Operational Regional. Valoarea maxima este de 6 milioane de euro, iar bugetul este de 550 milioane de euro.   Granturi pentru initiative antreprenoriale   Planul prevede acordarea de granturi pentru start-up-uri pentru studenti in domenii competitive si inovative. Valoarea este de  40.000 euro/2 locuri de munca create pana la 100.000 euro/5 locuri de munca create. Domeniile de activitate sunt prevazute in Strategia Nationala de Competitivitate a Romaniei si in Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare. Bugetul este de 150 mililioane de euro. Se mai acorda granturi pentru digitalizarea IMM-urilor. Valoarea este de 30.000 euro/proiect pana la 100.000 euro/ proiect. Cheltuielile sunt pentru echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice. Bugetul este de  150 milioane de euro. Un alt grant vizeaza Star-Tech Innovation (Noul program Start - UP). Obiectivul schemei este finantarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimata la 42.000 euro. Beneficiarii sunt aproximativ 7000 de noi IMM-uri. In fine, se finanteaza programele de educatie digitala a angajatilor pentru IMM-uri. Valoarea grantului este 30.000 euro/proiect pana la 100.000 euro/ proiect. Bugetul este de 30 milioane de euro.   Agricultura   De vor finanta depozitele de comercializare a produselor agricole. Obiectiv este constructia a 8 depozite regionale cu temperatura controlata pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea si comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investitiei este de 120 milioane de euro. Se vor acorda granturi pentru achizitia de echipamente pentru irigatii. Se vor achizitiona kit-uri pentru irigatii - 6000 euro/beneficiar. Bugetul este de 48 milioane de euro. Se vor acorda, de asemenea, granturi  de finantare pentru antreprenoriat rural. Obiectivul este sprijinirea directa a activitatilor de procesare si de distributie a produselor agricole obtinute de micii producatori; Valoarea grantului este de 40.000 euro/2 locuri de munca create pana la 100.000 euro/5 locuri de munca create. Bugetul este de  200 milioane de  euro. O alta masura prevede instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat. Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distincta pentru tinerii din afara granitelor in scopul reintoarcerii in tara a celor cu experienta si formare in domeniul agricol). Pentru prima data, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionarii de terenuri cu destinatie agricola, libere de contract cu suprafata de maxim 50 de ha, apartinand domeniului public sau privat al statului.   Investitii noi   S-a stabilit o schema de ajutor de stat pentru investitii noi (greenfield). Obiectivul este stimularea si atragerea investitiilor noi cu impact major in economie prin finantarea de proiecte de investitii, inclusiv investitii de tip greenfield. Valoarea ajutorului de stat este de maxim 37,5 milioane de euro/investitie. Bugetul alocat este de 1,5 miliarde lei anual pana in 2023. S-a mai stabilit o schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala. Obiectivul este obtinerea de granturi pentru dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii care determina crearea de noi locuri de munca. Valoarea ajutorului de stat este de maxim 37,5 milioane de euro/investitie. Bugetul alocat este de 450 milioane de lei anual pana in 2025.     Garantarea creditelor   Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru si investitii pentru IMM-uri prevede acordarea de credite garantate de stat in proportie de 80% sau 90% si dobanda subventionata 100% a creditelor de investitii si creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru contractate de microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii. Plafonul este de 15 miliarde de lei, iar numarul de beneficiari este de 40.000. Se acorda cgrantii, in numele si in contul statului, acoperind necesarul de garantare in proportie de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de catre banci comerciale pentru realizarea investitiilor si/sau pentru sustinerea activitatii curente a companiilor cu cifra de afaceri mai mare de 20 milioane de lei. Plafonul este de 8 miliarde de lei iar numarul de beneficiari este de 600.   Lichiditatea companiilor     S-a stabilit o schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor). Prin acest program se urmareste stimularea expunerii la risc a asiguratorilor si facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial. In cazul unei pierderi, suma platita de catre Ministerul Finantelor Publice  reprezinta 80% din suma neincasata/nerecuperata de asigurator. Plafonul alocat este 1 miliard de lei. Exista  un program de garantare a finantarilor de tip factoring cu regres si scontarea efectelor de comert. Obiectivul este acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele pe termen scurt acordate intreprinderilor mici si mijlocii a caror valoare se stabileste prin corelare cu valoarea finantarilor de tip factoring/operatiuni de scontare. Valoarea unei  facilitati de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei. Plafoane alocate: 1,5 miliard de lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare. Un alt program vizeaza garantarea leasing-ului de echipamente si utilaje. Obiectivul este garantare a leasing-ului pentru IMM-urile care opteaza pentru o  finantare non-bancara.  Vor fi acordate finantari pana la o limita maxima de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate in limita unui plafon de garantare in valoare de 1,5 miliarde lei.   Capitalizarea companiilor     Vor fi luate masuri de stimulare pentru cresterea capitalurilor proprii ale companiilor romanesti, in sensul ca se vor acorda bonificatii la plata impozitului pe profit acordata in functie de mentinerea capitalurilor proprii pozitive si/sau cresterea acestora pe o perioada de timp. Se va infiinta Fondul Roman de Investitii (FRI) pentru finantarea unor investitii in domenii de interes strategic. Capitalizare initiala este de 300 milioane de euro. Se va infijnta Banca Nationala de Dezvoltare (BND) ca institutie de credit pentru proiecte de investitii, dupa modelul altor banci de dezvoltare din Uniunea Europeana care contracteaza imprumuturi pe pietele de capital si acorda finantari, in conditii avantajoase, pentru proiecte de investitii care sprijina obiectivele nationale de interes strategic.   Sprijin pentru angajati     Masurile de sprijin pentru angajati si companii pentru reluarea activitatilor economice vizeaza prelungirea indemnizatiei de somaj tehnic. Impactul este de 850 milioane de lei/luna. De asemenea, este prevazuta stimularea reluarii activitatilor economice si a ocuparii. Pentru beneficiarii indemnizatiei de somaj tehnic care isi reiau activitatea se acorda o suma in cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din castigul salarial mediu brut pe tara) pe o durata de 3 luni. Impactul este de 3,35 miliarde de lei. Se va acorda sprijin pentru program flexibil de munca. Guvernul va asigura plata unei indemnizatii in valoare de 75% din diferenta dintre salariul brut al unui angajat prevazut in contractul individual de munca dinaintea reducerii programului si salariul brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii progamului de lucru. Masura se aplica companiilor a caror cifra de afaceri a scazut cu cel putin 10% comparativ cu luna similara a anului anterior. Finantarea acestei masuri se va acoperi prin Programul SURE. Totodata, se vor acorda granturi pentru formarea profesionala a angajatilor. Schema de finantare se adreseaza angajatorilor care investesc in formarea profesionala a propriilor salariati. Acestia beneficiaza de o subventie stabilita in functie de nivelul de calificare a programului de formare parcurs. Bugetul alocat este 150 milioane de lei.   Se va stimula ocuparea tinerilor, a persoanelor cu varsta de peste 50 ani si a romanilor intorsi din strainatate. Se acorda un sprijin in valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care incadreaza in munca: Tineri cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 ani; Persoanele cu varsta de peste 50 ani ale caror raporturi de munca au incetat in perioada starii de urgenta; Cetateni romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatori straini, din motive neimputabile lor. Se vor lua masuri active pentru lucratorii sezonieri si zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa si turismului. Planul mai prevede protejarea angajatilor prin acordarea unor masuri de sprijin suplimentare pentru: Persoanele care au desfasurat activitati ca zilieri in luna anterioara solicitarii; Persoanele care desfasoara activitati sezoniere in baza unor contracte individuale de munca, pe perioada determinata de cel putin 3 luni. Pentru asigurarea de locuri de munca pentru tineri, valoarea granturilor acordate pentru actiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru sustinerea locurilor de munca destinate tinerilor. Bugetul este de 300 milioane de euro. Planul vizeaza si stimularea desfasurarii muncii in regim de telemunca. Se acorda un sprijin in valoare de 500 euro/angajat pentru achizitionarea de echipamente IT pentru angajatii care desfasoara activitati in regim de telemunca in perioada starii de urgenta/alerta.   Protectia sociala   Vor fi asigurate pachete alimentare si de igiena corporala pentru persoanele vulnerabile, adica sprijin pentru persoanele aflate in situatii de dificultate, risc de saracie sau cu venituri precare prin oferirea de pachete alimentare si pachete de igiena corporala.  Sunt vizati 1,18 milioane de beneficiari, iar bugetul alocat este de 225 milioane de euro. Vor fi acordate vouchere pentru masa calda pentru persoane in varsta de peste 75 de ani care au venituri sub venitul minim garantat. Sunt vizati 250.000 de beneficiari iar bugetul alocat este de 100 milioane de euro. Pentru elevii care provin din familiile cu venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat aflati in risc de saracie severa, se vor acorda vouchere pentru achizitionarea de rechizite scolare, imbracaminte si incaltaminte. Beneficiari vor fi 400.000 copii. Bugetul alocat este de 30 milioane de euro.   Infrastructura de transport   In domeniul rutier este prevazuta finalizarea lucrarilor de infrastructura aflate in implementare - 407,3 Km de autostrazi si drumuri expres. Costul estimat este de 4,3 miliarde euro. Sunt vizate autostrada Sibiu - Pitesti (Loturi 1, 4, 5), drumul expres Craiova - Pitesti, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcau - Bors),  Sebes - Turda, A0: Inelul de Sud Bucuresti, Varianta de ocolire Bacau, Podul peste Dunare de la Braila. S-a planificat conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele de transport pan-europene, prin demararea lucrarilor la aproximativ 3.000 de km de autostrazi si drumuri expres. Perioada vizata este 2020 - 2030, iar costulestimat este de 31 miliarde de euro. Mai sunt vizate si autostrada Sibiu - Pitesti (Loturi 2, 3), Autostrada Transilvania: Nadaselu - Suplacu de Barcau, Autostrada Unirii: Tg. Mures - Iasi - Ungheni, A3: Ploiesti - Comarnic - Brasov, A7: Ploiesti- Suceava - Siret, A0: Inelul de Nord Bucuresti; drumurile expres Bucuresti - Alexandria - Craiova - Lugoj, Buzau/Focsani - Braila - Galati, Macin - Tulcea - Constanta; Transregio Gilau - Cluj N. - Apahida.   In domeniul feroviar sunt prevazute investitii in cca. 3.000 km de cale ferata, in perioada 2020 - 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde de euro. Se are in vedere finalizarea reabilitarii liniei ferate pe traseul Frontiera-Curtici-Simeria, parte componenta a Coridorului IV pan-european, pentru circulatia trenurilor cu o viteza maxima de 160 km/h. In plan sunt prevezute proiecte noi de modernizare a caii ferate in scopul asigurarii obiectivelor de conectivitate: Ploiesti-Suceava-Darmanesti, Bucuresti-Craiova-Timisoara-Arad, Suceava-Cluj Napoca, Buzau-Fetesti, Port Constanta-Palas, Predeal-Brasov, Centura feroviara a Municipiului Bucuresti, Cluj Napoca-Episcopia Bihor. In plus, se prevede un tren metropolitan Nadaselu - Baciu - Cluj-Napoca - Apahida - Jucu - Bontida.   La metroul bucurestean se prevede dezvoltarea noilor magistrale si extinderea magistralelor existente. Adica finalizare lucrari M5, lansare  M6 - tronsonul Gara de Nord - 1 Mai - Aeroport Otopeni, M4 - tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu, extensie M2 Pipera - Petricani  si Berceni - Linia de Centura Sud. S-a luat in calcul si metroul din Cluj Napoca - Magistrala: Gilau - Floresti - Cluj-Napoca.   In domeniul naval sunt prevazute investitii totale de 4,3 miliarde de euro pentru modernizarea si extinderea infrastructurii porturilor maritime si fluviale, cu accent pe Portul Maritim Constanta, lucrari de dragaj, de exploatare, consolidari si alte investitii pentru asigurarea navigatiei pe tot parcursul Dunarii, pe tot timpul anului.   In zona transportului aerian sunt vizate investitii totale de 2,9 miliarde de euro in extinderea si construirea de terminale pentru pasageri, cat si de zone cargo, precum si in crearea de legaturi inter-modale intre infrastructura aeriana, feroviara si rutiera.       Energie   Valoarea investitiilor programate in Sistemul Energetic National pentru perioada 2020 - 2025 este estimata la 12,48 miliarde de euro de la productia de energie la retele inteligente de transport si distributie gaze naturale si electricitate. In zona energiei verzi sunt vizate parcuri eoliene onshore si offshore (2x300MW) - 4,6 miliarde de lei; noi capacitati de productie hidro (Retezat, Vidraru, Mariselu, Avrig, Bistra, Livezeni etc.) - 1,6 milairde de lei. Vor fi investitii investitii strategice la Romgaz in valoare de 15,69 miliarde de lei: in centrale electrice cu turbine cu gaze (Iernut, Mintia), dezvoltarea proiectelor offshore Neptun Deep, Est Rapsodia si Trident de la Marea Neagra, fabrica de metanol (greenfield), noi capacitati energetice in parteneriat cu companii private (Chimcomplex, Alro, Liberty Galati etc.). Planul de restructurare si decarbonare 2020 - 2025 al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A este in valoare de 7,2 miliarde de lei. Se are in vedere cresterea capacitatii de productie a energiei electrice pe baza nucleara cu cel putin o unitate pana in 2030 si prelungirea duratei de operare a Unitatii 1 cu inca 30 de ani, precum si cresterea capacitatii liniilor de transport a energiei electrice si de interconexiune transfrontaliera - cca. 4,6 miliarde de lei. Investitiile in sistemul national de transport al gazelor naturale si pentru interconectarea cu sistemul international de transport vor fi de circa 9 miliarde de lei.   Sanatate   Se vor construi primele 3 spitale regionale in perioada 2021 - 2027, cu o valoare totala de 1,64 miliarde euro: Spitalul Regional de Urgenta Cluj - 539,59 milioane euro; Spitalul Regional de Urgenta Iasi - 500,35 milioane de euro; Spitalul Regional de Urgenta Craiova - 602,73 milioane euro. Vor fi finantate programe de investitii locale in sistemul sanitar pentru perioada 2021-2027, cu un buget de aproximativ 17,5 miliarde lei prin construirea/modernizarea/reabilitarea a: 1.450 de centre medicale in mediul rural; 25 spitale judetene; 110 spitale orasenesti.   Educatie     Vor fi derulate investitii in unitati scolare programate in perioada 2021- 2027: 2.488 de unitati scolare vor fi incluse in programe de modernizare/reabilitare, costurile estimate - 6,046 miliarde de lei. 375 de unitati scolare vor beneficia de investitii in valoare de 31,4 milioane lei pentru conformarea grupurilor sanitare (alocare 2020). In cadrul Programului Reforma Educatiei Timpurii se vor finanta constructia a unui numar de 180 gradinite cu program prelungit sau saptamanal - 146 milioane de euro. Totodata, se vor construi 40 de campusuri scolare care sa includa: scoala, liceu, internat, teren sport, ateliere, laboratoare, cantina, cu o valoare totala de aproximativ 2 miliarde lei; 30 de camine studentesti care totalizeaza 10.244 de locuri de cazare pentru 30 de institutii de invatamant superior de stat din 13 centre universitare. Valoarea totala a investitiilor se ridica la 1,248 miliarde de lei.   Dezvolatarea locala   Vor fi extinse retelele de alimentare cu apa si canalizare. Pentru perioada 2021-2027 se aloca un buget de cca. 8 miliarde de lei pentru extinderea retelelor de apa si canalizare pentru finantarea a 750 de proiecte, dintre care 600 in mediul rural si 150 in mediul urban. Alte investitii se aloca  pentru 500 de microstatii de tratare, fose septice si sisteme alimentare cu apa, cu o valoare de 250 milioane lei. Se extind retelele de distributie a gazelor naturale. Guvernul va aloca 1 miliard de euro in cadrul multianual 2021-2027, dintr-un un buget total estimat la 9,6 miliarde lei pentru extinderea si infiintarea de noi retele inteligente de gaze naturale in scopul racordarii a 70% dintre locuintele din Romania. Se vor moderniza si reabilita drumurile judetene si locale. In perioada 2021-2027 Guvernul isi propune sa reabiliteze si sa modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde lei si 7.000 de km de drumuri judetene, pentru care se vor aloca 12 de miliarde lei.   Planul cuprinde si o strategie de renovare, termoficare si reabilitare energetica a cladirilor si de reabilitare a cladirilor cu risc seismic. Asta inseamna reabilitarea termica a 45.000 de cladiri, cu o valoare estimata de 8 miliarde de lei; consolidarea la nivel national a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, cu o valoare estimata de 1 miliard de lei; Modernizarea infrastructurii de termoficare in 15 unitati administrativ teritoriale, cu o valoare totala de 650 milioane de lei. Se vor construi locuinte pentru specialisti in sanatate, invatamant si alte categorii socio-profesionale. Asta inseamna 10.000 de unitati locative pentru specialisti (2 miliarde de lei) si 5.000 unitati locative pentru tineri, destinate inchirierii (1 miliard de lei). In plus, se vor reabilita monumente istorice, patrimoniu cultural si sedii administrative - 2 miliarde lei.     Irigatii     Reabilitarea infrastructurii de irigatii prevede investitii in reabilitarea a 138 amenajari de irigatii, ce deservesc o suprafata de aproximativ 2.4 milioane ha.  Valoarea lucrarilor de investitii in infrastructura de irigatii: 3.4 miliarde euro. Se are in vedere construirea Canalului Siret-Baragan prin reluarea procesului investitional pentru tronsoanele 1-3 din cadrul etapei I. Se are in plan reabilitarea infrastructurii de desecare-drenaj, cu investitii in reabilitarea a 443 amenajari de desecare-drenaj, care deservesc o  suprafata de  2.838.674ha. Valoarea lucrarilor de investitii in amenajari de desecare: 1,1 miliarde euro. Sunt prevazute si amenajari de combatere a eroziunii solului, cu investitiile in reabilitarea a 220 amenajari de combaterea eroziunii solului , care deservesc o suprafata de 500 000 ha. Valoarea estimativa a lucrarilor de combatere a eroziunii solului:  500 milioane euro.     Mediu     Vor fi continuate programele Rabla si Rabla Plus. Cele doua beneficiaza de o alocare financiara cumulata in anul 2020 de  545 milioane lei. Va fi continuat si programul de dezvoltare a infrastructurii de reincarcare a autovehiculelor electrice in Romania, atat in localitati, cat si la nivelul autostrazilor, drumurilor nationale si europene - alocare financiara cumulata in anul 2020 de aproximativ 268 milioane lei. Totodata, vor fi continuate si programele de dezvoltare a transportului "verde" prin finantarea autobuzelor electrice/gnc in municipii si localitati. Lansarea unei noi sesiuni in anul 2020 beneficiaza de o alocare financiara cumulata de aproximativ 930 milioane lei. Se lanseaza programele de crestere a eficientei energetice in cladiri publice si private in anul 2020, cu o alocare financiara cumulata de aproximativ 813 milioane lei. Se va implementa programul de crestere a eficientei energetice in complexurile de producere a energiei. Programul beneficiaza de o alocare financiara in anul 2020 de 628 milioane lei. In fine, va fi demarat programul de reducere a emisiilor prin impadurirea terenurilor  in anul 2020, cu un buget de 59 milioane lei.   Baza sportiva   Pentru sportul de performana, vor fi construite 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsa intre 3.000-30.000 locuri, cu o valoare totala a investitiilor de 3,5 miliarde de lei; 8 bazine olimpice cu o valoare de 1 miliard lei si 5 patinoare artificiale pentru competitii cu o valoare totala de 300 milioane lei; 5 sali polivalente, cu o capacitate cuprinsa intre 5.000-16.000 locuri, cu o valoare totala de 1,2 miliarde de lei. Pentru sportul de masa, vor fi construite 250 sali de sport scolare, 45 bazine didactice, 400 baze sportive cu o valoare totala estimata de 5,5 miliarde de lei; 10 centre sportive pentru sporturi olimpice, care sa cuprinda sali de antrenament, scoala, internat, cantina, scoala de antrenori, centru medical, cu o valoare estimata de 2 miliarde de lei.  

Alte stiri de la Money.ro:

Romania nu a fost afectata de pandemie! Citu se lauda: Am avut dreptate
De ce nu cresc pensiile cu 40%? Citu are raspunsul pregatit
Grupul Electrica majoreaza cu 20,1 milioane lei investitiile consolidate destinate Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud
Nu mai scapam de restrictii! Stare de alerta va fi PRELUNGITA: Romania nu este intr-o stare de normalitate
Veniturile Lenovo au crescut cu 7% in aprilie-iunie, la 13,3 miliarde de dolari, iar profitul net a crescut cu 31%, la 213 milioane de dolari
Lucrurile arata din ce in ce mai rau! Virgil Musta avertizeaza: Este o statistica care nu minte
Citu: Aceasta rectificare are in calcul contextul economic global al recesiunii/ Am suplimentat resursele la Ministerul Transporturilor si bugetul este unul record. La Sanatate, sumele au crescut cu aproximativ 45%, fata de bugetul initial – VIDEO
Divortul verii! Alin Oprea muta la tribunal separarea ceruta de Larisa, sotia sa
Alerta! Incepe o austeritate dura pentru Romania. Vor taia alocatiile de cinci ori
Olguta ii baga la inaintare pe pensionari: Am strans semnaturile. Guvernul trebuie sa tina cont de asta
De cand voiam sa fac si eu acest lucru. Florin Citu a ramas uimit
Profitul net al Grupului BVB a crescut cu 10% in primul semestru al anului, la 4,24 milioane lei, iar veniturile operationale consolidate, tot cu 10%
GAFA antologica! Mascatii au dat buzna peste unul de-ai lor! Au fost trimisi la DUDUIENI
E.ON a construit o centrala electrica fotovoltaica in Parcul Industrial TeraPlast Bistrita, un proiect de circa 1,9 milioane euro
SURPRIZA! DOLOFAN vrea sa cumpere OPEL ROMANIA

Cumparaturi online - Emag.ro© Copyright 2000-2019 iStorm. Toate drepturile rezervate.