EMAG

Cum arata proiectul de OUG pentru Uber, Bolt si Clever

publicat 2019-05-24 01:00:31 (Money.ro)

Cum arata proiectul de OUG pentru Uber, Bolt si Clever Iata ce contine proiectul pus in dezbatere de Ministerul Transporturilor:     Autorizarea operatorilor platformei digitale care intermediaza efectuarea transportului alternativ   Art. 4 - (1) Transportul alternativ poate fi intermediat numai de catre un operator al platformei digitale autorizat in acest sens in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. (2) Intermedierea transportului alternativ fara a fi autorizat este interzisa.   Art. 5 - Intermedierea transportului alternativ pe teritoriul Romaniei este supusa autorizarii de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, iar autorizatia emisa conform prezentei ordonante de urgenta este valabila pe intreg teritoriul Romaniei. Art. 6 - In situatia in care operatorul platformei digitale este o persoana juridica  nerezidenta, acesta este obligat sa aiba pe toata perioada in care isi desfasoara activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul Romaniei o sucursala inregistrata care sa-l reprezinte in fata autoritatilor statului roman.   Art. 7 - Platforma digitala pentru intermedierea transportului alternativ trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii a) tine evidenta automata a datelor de expirare a permiselor de conducere si a altor documente necesare si notifica automat operatorul de transport alternativ in scopul actualizarii documentelor incarcate pe platforma digitala; b) propune si afiseaza traseul optim pana la destinatie utilizand tehnologie pe baza de GPS inainte de efectuarea cursei; c) afiseaza tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit in conditiile literei b) inaintea acceptarii cursei de catre pasager; d) afiseaza numarul de inmatriculare al autoturismului cu care se efectueaza cursa; e) monitorizeaza continuu prin GPS toate cursele; f) ofera pasagerilor optiunea de a comunica cu conducatorul auto caruia i-a fost atribuita cursa si furnizeaza informatii privind localizarea si timpul estimat al sosirii; g) permite pasagerilor sa raporteze operatorului orice incidente survenite pe parcursul cursei; h) furnizeaza serviciu de suport / asistenta a pasagerilor de catre o echipa ce este disponibila si accesibila timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana pentru incidente survenite pe durata cursei; i) permite decontarea pretului cursei. Art. 8 - (1) Pentru obtinerea autorizatiei, operatorul platformei digitale va depune la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale urmatoarele documente si informatii: a) certificatul de inregistrare la registrul comertului din Romania sau din tara de rezidenta precum si dovada inregistrarii in Romania a sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale; b) declaratia pe propria raspundere a operatorului platformei digitale ca acesta nu se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare; c) descrierea caracteristicilor si functiilor platformei digitale, a modalitatii de functionare si a conformarii acesteia cu cerintele prezentei ordonante de urgenta precum si indicarea adresei de web/internet de unde aceasta poate fi descarcata/instalata pentru a fi analizata / testata; d) declaratie pe propria raspundere a operatorului platforma digitala, ca platforma digitala indeplineste conditiile prevazute la art.7.   Art. 9 -  (1) In termen de 30 zile lucratoare de la depunerea documentatiei prevazuta la art. 8, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale emite autorizatia pentru intermedierea transportului alternativ in urma unei analize a conformarii caracteristicilor platformei digitale cu cerintele prevazute la  art. 7, precum si a respectarii prevederilor art. 8. (2) Autorizatia se emite pe o perioada de 3 ani. (3) Respingerea autorizarii unui operator al platformei digitale se face in cazul in care  caracteristicile platformei digitale nu corespund conditiilor prevazute la art.7 sau in lipsa/necomformitatea unuia sau mai multor documente prevazute la art.8, in baza unei decizii scrise. (4) Decizia Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale de respingere a cererii de emitere a autorizatiei poate fi contestata la instantele judecatoresti competente, de catre solicitant, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de respingere. (5) Autorizatia emisa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale devine valabila dupa plata de catre operator catre aceasta institutie a unui tarif de autorizare de 50.000 LEI. In situatia in care operatorul autorizat nu achita tariful in termen de 30 de zile de la data emiterii autorizatiei, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale este indreptatit sa anuleze autorizatia. (6) Operatorii autorizati sa desfasoare activitati de intermediere a transportului alternativ, pe teritoriul Romaniei, vor achita catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale la fiecare 12 luni, un tarif de 50.000 LEI. (7) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale publica, pe site-ul propriu, lista operatorilor platformelor digitale autorizati, pe care o actualizeaza ori de cate ori este necesar.   Art. 10 - (1) Autorizatia pentru intermedierea transportului alternativ este retrasa de catre emitent in urmatoarele cazuri: a) autorizatia a fost eliberata pe baza unor documente false; b) nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza emiterii acesteia; c) operatorul platformei digitale accepta si acorda acces la platforma digitala, unui operator de transport alternativ pentru care nu s-a eliberat autorizatie de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depasita; d) la cerere. (2) In cazul in care operatorului platformei digitale i s-a retras autorizatia pentru intermedierea transportului alternativ, acesta poate solicita o noua autorizare dupa o perioada de 6 luni.   Autorizarea operatorilor de transport alternativ   Art. 11 - Transportul alternativ se efectueaza numai de catre operatori de transport alternativ autorizati, care detin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului, copii conforme valabile, eliberate in conditiile prezentei ordonante de urgenta. Art. 12 - (1) In vederea obtinerii autorizatiei pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul sau municipiul Bucuresti unde isi are sediul sau domiciliul dupa caz, urmatoarele documente: a) cerere; b) copie a certificatului de inregistrare ca transportator si a certificatului constatator, eliberate de registrul comertului; c) certificat de atestare a pregatirii profesionale ale conducatorilor auto; d) copie a certificatului de competenta profesionala pentru managerul de transport alternativ, in cazul intreprinderii familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a pregatirii profesionale pentru transportul de persoane in regim de inchiriere, in cazul persoanei fizice autorizate sau intreprinderii individuale; e) certificatul de cazier judiciar ale conducatorilor auto si, dupa caz, ale managerului de transport alternativ, din care sa rezulte ca acestia nu au fost condamnati pentru: - infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice; - infractiuni privind traficul si consumul de droguri; - infractiuni contra vietii, sanatatii si integritatii corporale; - infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile; - infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale; - infractiuni contra patrimoniului; Cazierul judiciar al managerului de transport alternativ se depune in cazul intreprinderii familiale sau persoanei juridice; f) avizul medical si psihologic al managerului de transport alternativ, in cazul intreprinderii familiale sau persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate sau intreprinderii individuale, cu mentiunea apt. (2) Autorizatia de transport alternativ se elibereaza, in termen de maxim 15 zile lucratoare, de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane -A.R.R. competenta  pentru o perioada de 3 ani dupa plata de catre operatorul de transport alternativ a unui tarif de 300 lei. (3) Autorizatia de transport alternativ eliberata operatorului de transport alternativ conform alin. (2)  este netransmisibila. (4) Orice modificare a uneia sau mai multor conditii de acordare a autorizatiei de transport alternativ, prevazute la alin.(1), se comunica prin declaratie pe propria raspundere a operatorului de transport alternativ autorizat, inaintata agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. emitente, in termen de maxim 15 de zile de la data modificarilor respective. (5) In cazul in care operatorului de transport alternativ i s-a retras autorizatia de transport alternativ, acesta poate solicita o noua autorizare dupa o perioada de 6 luni.   Art. 13 - (1) Pentru fiecare autoturism detinut si utilizat in vederea efectuarii transportului alternativ, agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., emitenta a autorizatiei de transport alternativ, elibereaza operatorului de transport alternativ, in termen de 15 zile lucratoare, cate o copie conforma a acesteia, dupa depunerea urmatoarelor documente, in copie: a) autorizatia de transport alternativ; b) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autoturismului; c) declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea de catre autoturismul respectiv a conditiilor prevazute la art.18. d) contractul de inchiriere inregistrat la Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau contractul de comodat in forma legalizata; (2) Pentru autoturismele detinute in proprietate, inchiriere sau comodat de catre operatorul de transport alternativ autorizat, copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza numai pentru acelea care sunt inmatriculate in judetul respectiv sau, dupa caz, in municipiul Bucuresti. (3) Pentru autoturismele detinute in temeiul unui contract de leasing de catre operatorul de transport alternativ autorizat, copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza indiferent unde sunt inmatriculate acestea. (4) Operatorul de transport alternativ are dreptul sa efectueze transport alternativ cu autoturismul pentru care s-a emis copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ: a) permanent, in interiorul localitatii unde isi are sediul sau domiciliul dupa caz; b) ocazional, cu plecare din localitatea unde isi are sediul sau domiciliul dupa caz, spre alte localitati. (5) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza pentru o perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fara a depasi perioada de valabilitate a autorizatiei de transport alternativ, numai pentru autoturismele care nu depasesc la data expirarii valabilitatii copiei conforme vechimea de 15 ani de la data fabricatiei. (6) In ultimul an de valabilitate al autorizatiei pentru transportul alternativ, copia conforma se poate elibera pentru o perioada mai mica de un an fara a depasi valabiltatea autorizatiei respective. (7) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se  elibereaza dupa achitarea de catre operatorul de transport alternativ a unui tarif de 100 lei pentru fiecare an/fractie de an corespunzator perioadei de valabilitate a acesteia. (8) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ este netransmisibila de la un operator de transport alternativ la alt operator de transport alternativ, precum si de la un autoturism la altul. (9) Operatorul de transport alternativ autorizat poate sa isi inlocuiasca, la cerere, autoturismul detinut in conditiile alin. (1) lit.b), pentru care a obtinut o copie conforma a autorizatiei, cu alt autoturism detinut in aceleasi conditii, in urmatoarele cazuri: a) autoturismul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii sau furtului; b) autoturismul a fost casat; c) autoturismul a fost instrainat; d) autoturismul inlocuitor are o vechime mai mica. (10) Pe baza cererii de inlocuire prevazute la alin. (9), autoritatea de autorizare va elibera o noua copie conforma a autorizatiei de transport alternativ, cu respectarea prevederilor privind vechimea autoturismului.   Art. 14 - Orice modificare a datelor inscrise pe autorizatia pentru transportul alternativ privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului operatorului de transport alternativ atrage si modificarea corespunzatoare a datelor respective inscrise pe copiile conforme ale autorizatiei pentru transportul alternativ detinute de acesta in momentul modificarii.   Art. 15 - (1) Retragerea autorizatiei de transport alternativ se realizeaza de catre autoritatea de autorizare si are drept consecinta pierderea calitatii de operator de transport alternativ autorizat, precum si retragerea tuturor copiilor conforme eliberate pe baza autorizatiei respective. (2) Autorizatia de transport alternativ poate fi retrasa in urmatoarele situatii: a) operatorul de transport alternativ autorizat nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia; b) operatorul de transport alternativ autorizat a folosit documente false in derularea transportului alternativ; c) operatorul de transport alternativ autorizat si-a incetat activitatea ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive; d) la cerere. (3) Copia conforma a autorizatiei de transport alternativ se suspenda sau se retrage de catre autoritatea de autorizare emitenta. (4) Copia conforma a autorizatiei de transport alternativ se suspenda, pentru 1-3 luni, in urmatoarele cazuri: a) nu mai este indeplinita cel putin una dintre conditiile care au stat la baza eliberarii documentului; b) a expirat valabilitatea inspectiei tehnice periodice; c) nu detine asigurare pentru persoane si bunurile acestora; d) cand autoturismele utilizate la efectuarea transportului alternativ utilizeaza insemne sau dotari specifice ale autovehiculelor taxi; e) neindeplinirea in termen a prevederilor art. 12 alin. (4). f) in situatia achitarii contravalorii transportului alternativ in numeral sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, pentru care nu s-a emis si inmanat bon fiscal pasagerului; (5) Copia conforma a autorizatiei de transport alternativ se retrage in urmatoarele cazuri: a) a fost obtinuta pe baza unor documente false; b) daca a fost suspendata de doua ori in 12 luni consecutive; c) copia conforma si/sau ecusonul, dupa caz, au fost incredintate sau utilizate de alt autoturism decat cel pentru care au fost atribuite; d) daca autoturismul executa activitate de transport pe perioada in care copia conforma este suspendata; e) in cazul in care conducatorul auto nu detine certificat de atestare a pregatirii profesionale valabil; f) in cazul in care transmite copia conforma a autorizatiei de transport alternativ catre alt operator de transport alternativ sau oricarei alte persoane, pentru a fi utilizate in vederea efectuarii transportului alternativ; g) nu detine asigurare de raspundere civila auto; h) la cerere. i) daca autoturismul nu este dotat cu aparat de marcat electronic de catre detinatorul legal al autorizatiei de transport alternativ, in cazul in care se incaseaza direct de la pasager, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat. (6) Decizia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de retragere a autorizatiei de transport alternativ sau de retragere/suspendare a copiei conforme a acesteia poate fi contestata la instantele judecatoresti competente, de catre operatorul de transport alternativ, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. (7) In cazul in care operatorului de transport alternativ i s-a retras copia conforma a autorizatiei de transport alternativ, conform alin. (5) lit. a) - d), lit. e) si g), acesta poate solicita eliberarea unei noi copii conforme pentru autoturismul respectiv dupa o perioada de 6 luni.   Efectuarea transportului alternativ   Art. 16 -  Transportul alternativ poate fi accesat de pasagerii care solicita o cursa doar  prin   intermediul platformelor digitale.   Art. 17 - In scopul probarii drepturilor si obligatiilor fiecareia dintre parti, operatorul de transport alternativ si operatorul platformei digitale incheie contracte ce vor contine termenii si conditiile colaborarii lor. Contractul dintre operatorul de transport alternativ si operator se incheie prin intermediul platformei digitale, prin confirmarea de catre operatorul de transport alternativ a optiunii "accept" in legatura cu termenii si conditiile contractuale afisate pe platforma digitala. Continutul termenilor si conditiilor din contract precum si dovada acceptarii acestora de catre operatorul de transport alternativ, sunt tiparite de catre acesta prin intermediul platformei digitale in scopul probarii in fata autoritatilor de control competente a relatiilor sale contractuale cu operatorul platformei digitale.     Art. 18 - Autoturismele cu care se efectueaza transport alternativ trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto; b) au inspectia tehnica periodica (ITP) realizata la fiecare 6 luni; c) la momentul cursei trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei; d) detin copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ.   Art. 19 - (1) Autoturismele care efectueaza transport alternativ se vor conforma normelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Autoturismele care efectueaza transport alternativ nu beneficiaza de facilitatile de trafic aferente serviciilor publice de transport local. (3) Pasagerii sunt preluati si coboara in locurile unde este permisa oprirea autovehiculelor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.   Art. 20 - (1) Toate veniturile obtinute in urma efectuarii de transport alternativ sunt impozitate in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare in Romania. (2) In cazul in care se incaseaza direct de la pasager, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligatia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de a emite si inmana bon fiscal pasagerului, precum si de a emite factura la solicitarea acestuia. Art. 21 -  (1) In trafic, autoturismele acceptate pe platforma digitala pentru efectuarea transportului alternativ vor avea afisat la vedere, pe parbriz in partea dreapta jos si pe luneta in partea dreapta jos, un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm, pentru fiecare platforma digitala utilizata, continand urmatoarele elemente: a) numarul de inmatriculare al autoturismului; b) denumirea platformei digitale pe care este acceptat autoturismul. (2) Ecusonul de transport alternativ prevazut la alin. (1) se emite de catre operatorul plaformei digitale pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisa in prealabil copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ. (3) Ecusonul de transport alternativ da dreptul operatorului de transport alternativ sa utilizeze autoturismul astfel identificat  si sa efectueze transport alternativ in conditiile prevazute la art. 13 alin. (4), prin intermediul platformei digitale mentionate pe acesta; (4) Operatorul platformei digitale tine un registru al tuturor ecusoanelor de transport alternativ emise pentru efectuarea acestui tip de transport pe platforma sa digitala cu identificarea, pentru fiecare ecuson, a conducatorului auto si a autoturismului pentru care a fost emis.   Art. 22 - Conducatorul auto care efectueaza transport alternativ trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) sa aiba varsta de cel putin 21 de ani si sa detina un certificat de atestare a pregatirii profesionale pentru transportul de persoane in regim de inchiriere eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.; b) sa detina permis de conducere categoria B cu o vechime de cel putin 2 ani; c) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie sa rezulte ca aceasta nu a fost condamnata pentru infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice, infractiuni privind traficul si consumul  de  droguri,  infractiuni  contra  vietii, sanatatii si integritatii corporale,  traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale sau infractiuni contra patrimoniului. d) sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic pentru desfasurarea activitatii de transport persoane; e) sa nu aiba suspendata exercitarea dreptului de a conduce in ultimul an pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive sau sa nu fi fost implicata in accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vatamarea grava a uneia sau mai multor persoane. Art.  23 - Atunci cand isi desfasoara activitatea, conducatorul auto trebuie sa detina la bordul autoturismului si sa prezinte organului de control rutier, pe langa documentele prevazute prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele documente: a) asigurarea de raspundere civila auto; b) asigurarea pentru persoane si bunurile acestora; c) copia tiparita a contractului incheiat intre operator si operatorul de transport alternativ, potrivit dispozitiilor art. 17; d) copia conforma a autorizatiei pentru transport alternativ. Obligatiile operatorului platformei digitale, operatorului de transport alternativ, precum si a conducatorilor auto Art. 24 -  Operatorul platformei digitale are urmatoarele obligatii specifice: a) sa informeze complet si cuprinzator toti utilizatorii, la inregistrarea acestora pe platforma digitala, cu privire la termenii si conditiile de functionare a platformei digitale, la drepturile si obligatiile lor in cursul si dupa utilizarea platformei digitale, precum si cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal; termenii si conditiile privind functionarea platformei digitale trebuie sa poata fi accesati cu usurinta de utilizatori prin intermediul acesteia, iar operatorul trebuie sa permita doar utilizatorilor care au fost de acord in mod expres cu acesti termeni si conditii sa devina membri ai platformei digitale; b) sa opereze un sistem functional de asistenta pentru utilizatori, disponibil pasagerilor in legatura cu orice aspecte referitoare la cursa lor; c) sa implementeze un sistem de verificare a calitatii pentru activitatea de transport alternativ oferit de conducatorii auto acceptati pe platforma digitala; d) sa le permita pasagerilor sa acorde calificative pentru calitatea cursei prin intermediul platformei digitale; e) sa pastreze detaliile fiecarei curse efectuate de operatorul de transport alternativ prin intermediul platformei digitale pentru o perioada de cel putin 5 ani. Aceste date se comunica si sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale si se pastreaza de aceasta din urma pe aceeasi perioada de timp; f) sa pastreze datele cu caracter personal ale conducatorilor auto pentru cel putin doi ani de la data la care conducatorul auto s-a retras sau a fost eliminat de pe platforma de catre operator. Aceste date se comunica sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale din Romania si se pastreaza de aceasta din urma pe aceeasi perioada de timp; g) sa permita accesul la platforma digitala doar pasagerilor care si-au inregistrat in mod corespunzator datele cu caracter personal cerute de platforma digitala si doar operatorilor de transport si conducatorilor auto ai acestora care respecta dispozitiile prezentei ordonante de urgenta. Conducatorii auto care nu pot fi identificati in mod corespunzator in baza informatiilor furnizate la inregistrare nu vor primi drept de acces la platforma digitala si, implicit, nu vor putea presta activitati de transport alternativ; h) sa asigure securitatea cibernetica a platformei digitale si a tuturor datelor incarcate de utilizatori; i) sa notifice, in termen de 15 zile, autoritatii de autorizare orice modificare care afecteaza conditiile prevazute la art.7. j) sa prelucreze toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei digitale in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si sa informeze in mod corespunzator, inainte de inregistrare, toti membrii, prin intermediul platformei digitale, cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. k) sa admita pe platforma digitala doar solicitantii care sunt de acord in mod expres cu termenii si conditiile prelucrarii datelor cu caracter personal. l) sa solicite operatorului de transport alternativ, la fiecare 12 luni de la data acceptarii pe platforma, documente privin modul de indeplinire in continuare a conditiilor legale pentru efectuarea activitatii de transport alternativ de catre conducatorii auto si autoturismele utilizate. m) sa elimine de pe platforma digitala operatorii de transport alternativ, conducatorii auto si autoturismele care nu mai indeplinesc conditiile legale pentru efectuarea transportului alternativ.   Art. 25- La solicitarea autoritatilor cu atributii in domeniu, operatorul platformei digitale sau a sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale, dupa caz, va pune la dispozitia acestora toate informatiile cerute pe care le detine in legatura cu desfasurarea activitatii de catre operatorii de transport alternativ prin intermediul platformei digitale. Punerea la dispozitie a acestor informatii se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.   Art. 26 - Operatorul de transport alternativ are urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze la efectuarea transportului alternativ autoturisme pentru care au fost emise in prealabil copii conforme ale autorizatiei de transport alternativ; b) sa utilizeze la efectuarea transportului alternativ doar autoturisme care respecta prevederile art. 21  (1); c) sa utilizeze la efectuarea transportului alternativ conducatori auto care indeplinesc conditiile prevazute la art. 22; d) sa nu transmita copia conforma a autorizatiei de transport alternativ catre alt operator de transport alternativ sau oricarei alte persoane, pentru a fi utilizata in scopul efectuarii transportului alternativ; e) sa puna la dispozitia conducatorului auto documentele prevazute la art. 23; f) sa raporteze operatorului platformei digitale orice modificare a informatiilor si datelor furnizate acestuia in maximum 24 ore de la aparitia oricarei astfel de modificari. Art. 27 -  Conducatorii auto au urmatoarele obligatii: a) sa aiba tinuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul; b) sa nu refuze efectuarea cursei in conditiile initial agreate; c) sa nu solicite plata de catre pasager a unei alte sume de bani in schimbul activitatii de transport efectuate; d) sa transporte bagajele clientilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spatiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare; e) sa se supuna controlului autoritatilor cu atributii in domeniu si sa prezinte la control, in timpul activitatii, documentele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de legislatia in vigoare; f) sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului.   ART. 28 - (1) Pe toata durata intermedierii si efectuarii transportului alternativ, controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este asigurat de catre: a) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale; b) Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier - S.C.T.R.; c) Agentia Nationala de Administrare Fiscala; d) structurile politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane; e) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor; f) Inspectoratele Teritoriale de Munca. (2) In traficul rutier, controlul transportului alternativ se efectueaza de catre reprezentantii autoritatilor mentionate la alin. (1) lit. b), c) si d). (3) La sediul operatorului platformei digitale ori al sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale din Romania si/sau al operatorului de transport alternativ, controlul transportului alternativ se efectueaza de catre reprezentantii autoritatilor mentionate la alin. (1) lit. a) , b), c), e) si f).   Sanctiuni   Art. 29 - (1) Constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 LEI la  15.000 LEI, urmatoarele fapte ale operatorului platformei digitale: a) acceptarea pe platforma digitala a unor conducatori auto care nu indeplinesc conditiile cerute de prezenta ordonanta de urgenta pentru a efectua transport alternativ; b) nerespectarea obligatiei prevazuta la art.24 lit. l) sau neactualizarea la timp a documentatiei pastrate de operator cu privire la conducatorii auto si autoturismele inregistrate pe platforma digitala; c) schimbarea termenilor si conditiilor de utilizare a platformei digitale fara notificarea prealabila a utilizatorilor. (2) Constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 LEI la 30.000 LEI, intermedierea transportului alternativ de catre operatorul platformei digitale prin acceptarea si acordarea accesului la platforma digitala, a unui autoturism pentru care nu s-a eliberat copie conforma a autorizatiei de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depasita.   Art. 30 -  Intermedierea transportului alternativ de catre o persoana fizica sau juridica in lipsa unei autorizatii valabile constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 LEI la 100.000 LEI, precum si cu interzicerea desfasurarii de activitati economice de orice fel pe teritoriul Romaniei, prin intermediul unor programe software de sine statatoare, pentru o perioada de 2 ani de la data aplicarii sanctiunii.   Art. 31 - (1) Constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 LEI la 9.000 LEI, urmatoarele fapte ale operatorului de transport alternativ: a) efectuarea unei curse cu alt autoturism decat cel inscris pe platforma digitala; b) efectuarea unei curse cu un autoturism pentru care nu detine copie conforma a autorizatiei de transport alternativ sau detine o copie conforma a carei valabilitate este depasita; c) lipsa de pe autoturism a ecusonului emis de catre operatorul platformei digitale; d) utilizarea la efectuarea unei curse a unui conducator auto care nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta; e) neinformarea la timp a operatorului platformei digitale cu privire la modificarea oricaror informatii referitoare la autoturismele utilizate si conducatorii auto ai acestora; (2) Constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la  10.000 la 30.000 LEI, efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizate.   ART. 32 - (1) In cazul utilizarii unui autoturism, la efectuarea transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizata, odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale se suspenda dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru  o perioada 6 luni. (2) In cazul nerespectarii prevederilor art. 13 alin. (4), odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale, prevazuta de prezentei ordonante de urgenta, se suspenda dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru o perioada  de 6 luni. (3) Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizeaza prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri. (4) Placutele cu numarul de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau, in termen de maximum 3 zile, inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autoturismului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a acestuia inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora. (5) Suspendarea notificata a dreptului de utilizare a autoturismului inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare se restituie anticipat, la cerere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere; b) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale prevazuta la art. 33 lit. f) sau g) dupa caz. (6) Dupa epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, daca nu se face dovada achitarii amenzii contraventionale, se notifica detinatorului prelungirea suspendarii pentru inca 6 luni. (7) Daca in decurs de cel mult 12 luni de la incetarea ultimei suspendari a dreptului de utilizare a autoturismului se aplica o noua suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevazut la alin. (4) lit. a). (8) Pe perioada suspendarii dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi reinmatriculat.   Art. 33 - Constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 LEI la 5.000 LEI, urmatoarele fapte ale conducatorului auto: a) solicitarea de sume de bani suplimentare costului cursei afisat pe platforma digitala; b) neinformarea la timp a operatorului de transport alternativ cu privire la modificarea oricaror informatii cu privire la persoana sa, comunicate acestuia in scopul admiterii sale pe platforma digitale; c) efectuarea unei curse cu alt autoturism decat cel inscris pe platforma digitala; d) lipsa de la bordul autoturismului a documentelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta precum si lipsa de pe parbrizul si/sau luneta autoturismului a ecusoanelor ce identifica transportul alternativ, precum si lipsa unuia sau a mai multor elemente dintre cele prevazute la art.21 alin.(1) din continutul ecusonului; e) efectuarea unei curse fara detinerea unui certificat de atestare profesionala emis de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. f) utilizarea unui autoturism, la efectuarea transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizata; g) efectuarea unei curse fara respectarea prevederilor art. 13 alin. (4).   Art. 34  - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 29 - 31 se realizeaza de catre agentii constatatori ai institutiilor prevazute la art.28 alin. (1) lit.a), b), c), e) si f). (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 33 se realizeaza de catre agentii constatatori ai institutiilor prevazute la art.28 alin. (1) lit. b)  si d) , dupa caz. (3) Contraventiilor prevazute la art. 29 - 31 si 33 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. (6) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se pot folosi caile de atac prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.    Dispozitii tranzitorii si finale   Art. 35 - (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a  prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale emite reglementari privind modalitatile de autorizare a operatorilor platformelor digitale precum si  modalitatile de stabilire si incasare a taxei de autorizare. (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea  Rutiera Romana - A.R.R. va publica pe site-ul propriu modelele documentelor necesare indeplinirii atributiilor ce ii revin potrivit prezentei ordonante.   Art. 36 - Persoanele fizice si juridice care deruleaza operatiuni ce intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta beneficiaza  de o perioada de tranzitie de 60 de zile de la data la care autoritatile prevazute la art.35 si-au indeplinit obligatiile.   Art. 37 - Autorizatia pentru intermedierea transportului alternativ, autorizatia pentru transportul alternativ, precum si copia conforma a autorizatiei pentru tranport alternativ se elibereaza pentru perioadele corespunzatoare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, fara a depasi data de 30.09.2022.            

Alte stiri de la Money.ro:

Fost ministru, ACHITAT dupa ce in prima instanta primise 5 ani
Una dintre cele mai CAUTATE destinatii din Romania risca sa fie "ingropata"
Rusia intervine in conflictul dintre Iran si SUA!
Punct de prim-ajutor, pe bulevardul Magheru!
Un fenomen care ia amploare: pe contrasens pe autostrada
Un roman e pe cale sa ia un BONUS de pana la 216 salarii, de 350.000 de euro
E oficial: TOATE partidele il sustin pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat
Ponta, iesire incendiara dupa anuntul lui Teodorovici: Au ajuns la dezastru!
BREAKING NEWS: Lovitura pentru Dan Barna
Planul maret al ANAF pentru a strange bani la buget
Veste BUNA pentru cei care au masini pe benzina si pe motorina!
Vine amnistia fiscala! DOCUMENTUL lui TEODOROVICI
DEZVALUIRE: Partenerii de afaceri ai lui Dragnea, contracte de milioane
Schimbare majora pentru popriri. ANAF va ridica poprirea in timp real
Noua Ordine Mondiala: Bogatii platesc pentru a SCAPA de canicula, de foame si de conflict

Cumparaturi online - Emag.ro | Oferte GearBest.com© Copyright 2000-2019 iStorm. Toate drepturile rezervate.