EMAG

Cele 12 CRITICI aduse de BNR celebrei ordonante a lacomiei

publicat 2019-05-17 15:33:43 (Money.ro)

Cele 12 CRITICI aduse de BNR celebrei ordonante a lacomiei OUG 114/208, zisa si ordonanta lacomiei, a introdus taxa pe activele bancare si mai multe taxe pe cifra de afaceri a companiilor din domeniul energiei, comunicatiilor si jocurilor de noroc. De asemenea, a crescut salariul minim in sectorul constructiilor la 3.000 de lei/net. In plus, a plafonat pretul gazelor produs de OMV Petrom si Romgaz la 68 lei/MWh, in conditiile in care pretul mediu era undeva la 90 lei/MWh. OUG 114, promovata insistent e Eugen Teodorovici, a fost corectata in parte de o alta ordonanta, OUG 19/2019, insa filosofia initiala a ramas in picioare. In ultimul Raport asupra inflatiei, BNR a mentionat in 12 locuri efectele acestei OUG asupra economiei. Iata-le:   (1) Excluzand componentele cosului de consum afectate preponderent de socuri de natura ofertei (inflatia anuala a preturilor alimentare volatile - LFO, combustibili), la configurarea presiunilor inflationiste din economie au contribuit in proportii insemnate si prevederile legislative adoptate recent (OUG nr. 114/2018, modificata prin OUG nr. 19/2019). Astfel, in cazul ratei anuale a inflatiei CORE2 ajustat, 0,4 puncte procentuale din plusul inflationist al componentei provine din majorari ale tarifelor la serviciile de telecomunicatii, deja operate sau preconizate a fi operate de companiile vizate de impunerea unor taxe suplimentare asupra cifrei de afaceri. Dinamica proiectata a preturilor administrate reflecta prevederile OUG nr. 19/2019, precum si normele autoritatilor de profil (ANRE), si are in vedere deciziile de plafonare  pretului de achizitie al gazelor naturale si, respectiv, al celui al energiei electrice la consumatorii finali. Pentru componenta tutun, coordonatele scenariului de baza reflecta preponderent prevederile acelorasi acte normative referitoare la calendarul de majorare a accizelor pentru aceasta categorie de produse, dar si comportamentul istoric al operatorilor economici din acest sector privind cresterile pretului final.   (2) Potentialele efecte adverse de mai mare amploare ale OUG nr. 114/2018 fiind partial atenuate de prevederile OUG nr. 19/2019, conduita politicii fiscale si a celei de venituri isi pastreaza relevanta ca sursa de riscuri, dar mai ales de incertitudini pe intervalul de proiectie. Astfel, configuratia acestor politici ar putea fi grevata de calendarul electoral incarcat din intervalul 2019-2020, in conditiile in care masuri ce ar putea sa favorizeze cheltuielile curente, in defavoarea celor cu aport investitional, ar urma sa aiba ca efect probabil diminuarea in si mai mare masura a spatiului fiscal de manevra aflat la dispozitia autoritatilor. Aceste riscuri ar putea cunoaste o amplificare in eventualitatea configurarii unor dificultati in asigurarea surselor stabile de finantare a deficitelor si de refinantare a datoriei publice, putand conduce, ceteris paribus, inclusiv la afectarea pozitiei externe a economiei. Noile prevederi legislative ale OUG nr. 19/2019 sunt de natura sa faca impredictibil comportamentul investitional al agentilor din sectorul privat si, in acelasi timp, sa complice, prin anumite reglementari punctuale, transmisia monetara, cu implicatii asupra cadrului general al politicii monetare. Consecinte posibile ar putea consta, pe de o parte, in diminuarea pe termen mediu si lung a dinamicii PIB potential, printr-o contractie a volumului investitiilor derulate in economie, iar pe de alta parte, in realizarea unui dozaj mai putin echilibrat al politicilor economice din Romania, necesar atenuarii fluctuatiilor ciclice ale activitatii economice.   (3) Sectorul constructiilor pare sa se confrunte cu acumularea recenta a unor factori cu actiune limitativa pentru activitatea din perioada urmatoare - inasprirea standardelor de creditare, deprecierea monedei nationale, precum si dificultati generate de anumite modificari legislative. In acest din urma caz, semnificative sunt intarzierile semnalate de anumiti actori din piata in ceea ce priveste derularea proiectelor de constructii, ca urmare a neclaritatilor si a cheltuielilor generate de adoptarea OUG nr. 114/2018. De altfel, prevederea referitoare la cresterea salariilor din constructii incepand cu ianuarie 2019 afecteaza si proiectele de investitii publice, inclusiv cele cu finantare din fonduri europene, existand riscul ca acoperirea costurilor suplimentare sa necesite majorarea valorii neeligibile a proiectelor, fapt de natura sa greveze capitolul de cheltuieli de capital din bugetul public.   (4) Deviatia pozitiva a PIB se prefigura a ramane pe panta usor crescatoare pana in trimestrul I 2020, in conditiile in care, ritmul cresterii economice, anticipat a decelera atat in 2019 - in contrast cu precedenta prognoza - cat si in 2020, era asteptat sa se mentina peste si apoi in linie cu cel potential. Schimbarea perspectivei pe termen scurt a expansiunii economice avea ca sursa majora impactul prezumat a decurge din setul de masuri fiscale si bugetare implementate in 2019, anticipat a fi resimtit si ca un soc pe partea ofertei, implicit a se repercuta asupra PIB potential. Noua perspectiva a cresterii economice mai presupunea insa si o conduita cvasineutra a politicii fiscale in 2019 si revenirea la o atitudine prociclica in 2020 - in principal ca urmare a aplicarii din toamna anului curent a prevederilor legii pensiilor -, precum si o reducere mai lenta a gradului de acomodare a conditiilor monetare, dar si incetinirea mai evidenta a cresterii economice in zona euro/UE si pe plan global. Chiar si in aceste conditii, incertitudinile asociate prognozei pe termen mediu ramaneau deosebit de mari. Ele aveau ca surse majore setul de masuri fiscale si bugetare intrate in vigoare de la 1 ianuarie 2019 (Prevazute de OUG nr. 114/2018) - date fiind neclaritatile asociate si multitudinea canalelor de propagare in economie, dar si configuratia taxei pe activele financiare ale institutiilor de credit, de natura sa afecteze politica monetara -, precum si nefinalizarea proiectului de buget pe anul 2019, cu implicatii asupra conduitei viitoare a politicii fiscale si a celei de venituri. Acestora li se alaturau incertitudinile sporite legate de incetinirea cresterii economiei zonei euro si a celei globale, in conditiile maririi riscurilor induse de conflictul comercial si de procesul de iesire a Marii Britanii din UE, precum si de volatilitatea pietelor financiare internationale. De asemenea, continuau sa fie relevante conduita politicii monetare a BCE si atitudinea probabila a bancilor centrale din regiune.   (5) Analiza din perspectiva structurii pe detinatori a masei monetare releva temperarea dinamicii depozitelor totale incluse in M3 ale societatilor nefinanciare, in conditiile in care redresarea de ritm din ianuarie, atribuibila in principal semnificativei dinamizari a cheltuielilor bugetare cu bunurile si serviciile, a fost urmata de un declin mai pronuntat in termeni anuali, in contextul: (i) accentuarii contractiei cheltuielilor bugetare cu subventiile si a celor efectuate in contul beneficiarilor de fonduri europene, al (ii) decelerarii ratei de crestere a cheltuielilor bugetare cu bunurile si serviciile, precum si al (iii) sporirii platilor efectuate de acest segment in contul unor categorii de taxe si al salariilor. NOTA: Conform HG nr. 937/2018, salariul minim brut pe economie a fost majorat incepand cu 1 ianuarie 2019 de la 1 900 de lei la 2 080 de lei, respectiv la 2 350 de lei, in anumite conditii, pentru salariatii care au studii superioare. De asemenea, personalul din domeniul constructiilor beneficiaza de un salariu minim brut de 3 000 de lei incepand cu 1 ianuarie 2019, conform OUG nr. 114/2018.   (6) Conform scenariului de baza al proiectiei macroeconomice, rata anuala a inflatiei IPC se va situa la 4,2 la suta si la 3,3 la suta la finalul anilor 2019 si, respectiv, 2020. La orizontul proiectiei, trimestrul I 2021, prognoza indica o valoare de 3,4 la suta Dupa saltul semnificativ din primul trimestru al anului curent, la finele caruia a atins deja nivelul de 4,0 la suta, rata anuala a inflatiei va fi marcata de manifestarea unor efecte statistice de baza. Astfel, aceasta este proiectata in usoara reducere pana la sfarsitul trimestrului III, pe fondul atenuarii presiunilor inflationiste provenind din partea componentelor exogene ale cosului de consum. Ulterior, dinamica anuala a preturilor de consum va cunoaste o accentuare sub impactul disiparii influentelor provenind din partea unor socuri favorabile de natura ofertei din ultima parte a anului 2018 - reduceri ale cotatiilor internationale ale petrolului si ale preturilor citricelor pe pietele de origine. Acestor efecte de baza li se va suprapune amplificarea pe parcursul anului curent a presiunilor inflationiste provenind din mediul intern si reflectate de traiectoria inflatiei de baza, asociate partial excesului de cerere si partial unor majorari ale tarifelor serviciilor din domeniul telecomunicatiilor. NOTA:  Cel mai probabil ca efect al prevederilor OUG nr. 114/2018, cu impact asupra activitatii de comunicatii electronice.   (7) Scenariul exogen privind preturile administrate prevede cresteri de 1,9 la suta si2,8 la suta la finalul anului curent si, respectiv, al celui viitor. Comparativ cu Raportul anterior, proiectia pentru finele anului curent a fost ajustata in jos cu 0,1 puncte procentuale , pe seama reevaluarii descendente a preturilor gazelor naturale si ale energiei electrice,  contrabalansate partial de cresterile deja operate sau preconizate la nivelul preturilor pe segmentul apa, canal, salubritate si al celor ale medicamentelor. Pentru sfarsitul anului viitor revizuirea fata de Raportul anterior cu 0,3 puncte procentuale survine pe fondul modificarii ipotezei privind dinamica preturilor pentru segmentul apa, canal, salubritate, in contextul evolutiilor recente.  NOTA: In contextul reducerii gradului ridicat de incertitudine din runda precedenta asociat lipsei unor norme ale autoritatilor de profil privind modul de transpunere a prevederilor cu caracter general ale OUG nr. 114/2018. Insa, raman relevante unele incertitudini asociate transpunerii in norme si metodologii ale unor prevederi din OUG nr. 19/2019.   (8) In primele doua trimestre ale anului curent, dinamica trimestriala a PIB este anticipata a fi moderata. Traiectoria PIB este evaluata a include efecte nefavorabile asociate incertitudinii provenite din partea unor masuri legislative recente, cu probabile efecte adverse asupra proiectelor de investitii60 NOTA Prognozele pe termen scurt ale PIB reflecta pentru trimestrul I 2019 efectele adverse asupra formarii brute a capitalului fix aferente prevederilor OUG nr. 114/2018.   (9) Pentru trimestrele urmatoare ramane persistent impactul nefavorabil al OUG nr. 114/2018 asupra planurilor de investitii, in conditiile in care modificarile operate prin OUG nr. 19/2019 au vizat doar procedurile privind impozitarea activelor bancare, iar cele referitoare la impozitarea domeniului telecomunicatiilor si a celui al productiei de energie electrica si gaze naturale au ramas in cea mai mare parte nemodificate. In cazul fondurilor de pensii administrate privat, se prevede doar amanarea varsarii obligatiilor suplimentare de capital social minim.   (10) Scenariul de baza al proiectiei reconfirma (dupa temperarea din 2018) noi decelerari de ritm ale cresterii economice in 2019 si 2020, la orizontul proiectiei fiind anticipata pozitionarea acesteia in apropierea celei potentiale. Similar Raportului asupra inflatiei anterior, raman relevante pentru prognoza recentele modificari legislative, cu efecte asupra FBCF si implicit asupra cresterii PIB si a PIB potential, avand insa magnitudini dificil de cuantificat. In acest sens, Caseta "Evolutia investitiilor in perioada recenta: cateva coordonate" din Raportul asupra inflatiei anterior estimeaza un rol inhibitor al incertitudinii (masurata prin volatilitatea actiunilor firmelor listate la Bursa de Valori Bucuresti) si al nivelului indatorarii asupra acumularii de capital si, respectiv, a deciziilor de demarare a proiectelor de investitii. Pe parcursul intervalului de prognoza, principalul determinant al cresterii economice este anticipat a ramane consumul final, cu un aport apropiat celui din anul 2018. Consumul individual efectiv al gospodariilor populatiei este anticipat a beneficia de dinamizarea in continuare a venitului disponibil real, in principal pe seama avansului salariilor, la care se adauga cresterile transferurilor bugetare, in contextul prevederilor privind majorarea punctului de pensie.  NOTA: Conform OUG nr. 114/2018, in septembrie 2019 se va efectua o majorare semnificativa a punctului de pensie. La finalul anului 2018, Camera Deputatilor a aprobat si trimis pentru promulgare cea mai recenta configuratie a legii privind sistemul public de pensii in care sunt prevazute alte majorari semnificative ale punctului de pensie in septembrie 2020 si, respectiv, septembrie 2021.   (11) Pe parcursul intervalului de prognoza FBCF este proiectata a-si redresa dinamica anuala, traiectoria fiind insa grevata de incertitudini ample. Acestea sunt asociate inclusiv modificarilor legislative recente, cu potentiale efecte nefavorabile asupra planurilor de investitii ale unor companii din domenii majore ale economiei, de natura a putea greva inclusiv atragerile de investitii straine directe alocate acestor sectoare. Fata de Raportul anterior insa, impactul negativ asupra profitabilitatii unor sectoare - in particular cel bancar - este evaluat a fi mai atenuat, in conditiile modificarilor aduse de OUG nr. 19/2019 prevederilor OUG nr. 114/2018.   (12) In pofida diminuarii unor riscuri evidentiate in runda precedenta, potentiale efecte adverse ale OUG nr. 114/2018 fiind partial atenuate de prevederile OUG nr. 19/2019, noi incertitudini se abat asupra mecanismului de transmisie a politicii monetare in contextul introducerii unui indice calculat pe baza tranzactiilor interbancare (indicede referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor). Intr-o perspectiva mai larga, este dezirabila mentinerea unui echilibru intre setul de masuri fiscale si de venituri, cu rol de stimulare a cererii agregate si, respectiv, a potentialului economiei, pe seama sporirii volumului derulat de investitii productive. Se impune astfel implementarea unui mix echilibrat de politici macroeconomice, fara periclitarea obiectivului privind stabilitatea preturilor.        

Alte stiri de la Money.ro:

Una dintre cele mai CAUTATE destinatii din Romania risca sa fie "ingropata"
Rusia intervine in conflictul dintre Iran si SUA!
Punct de prim-ajutor, pe bulevardul Magheru!
Un fenomen care ia amploare: pe contrasens pe autostrada
Un roman e pe cale sa ia un BONUS de pana la 216 salarii, de 350.000 de euro
E oficial: TOATE partidele il sustin pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat
Ponta, iesire incendiara dupa anuntul lui Teodorovici: Au ajuns la dezastru!
BREAKING NEWS: Lovitura pentru Dan Barna
Planul maret al ANAF pentru a strange bani la buget
Veste BUNA pentru cei care au masini pe benzina si pe motorina!
Vine amnistia fiscala! DOCUMENTUL lui TEODOROVICI
DEZVALUIRE: Partenerii de afaceri ai lui Dragnea, contracte de milioane
Schimbare majora pentru popriri. ANAF va ridica poprirea in timp real
Noua Ordine Mondiala: Bogatii platesc pentru a SCAPA de canicula, de foame si de conflict
Americanii vor manca somon MODIFICAT genetic, fara sa stie

Cumparaturi online - Emag.ro | Oferte GearBest.com© Copyright 2000-2019 iStorm. Toate drepturile rezervate.